PRIVACYVERKLARING 
MOOI graphic studio / VanMooi.nl, gevestigd aan Nieuwstraat 30, 8061 GR Hasselt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS
MOOI graphic studio / VanMooi.nl
Nieuwstraat 30 
8061 GR Hasselt 
038 88 88 854
www.m-ooi.nl
info@m-ooi.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
MOOI graphic studio / VanMooi.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, bestellingen bij ons plaatst en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het contactformulier in te vullen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@m-ooi.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
MOOI graphic studio / VanMooi.nl studio verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Bestellingen te kunnen verwerken
- Het afhandelen van jouw betaling, i.s.m. onze betalingsprovider
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je vragen / opmerkingen via het contactformulier te kunnen behandelen
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren, i.s.m. bezorgdiensten
- MOOI graphic studio verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
MOOI graphic studio / VanMooi.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MOOI graphic studio) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
MOOI graphic studio / VanMooi.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens worden 7 jaar bewaard (vanaf het laatst goedgekeurde belastingjaar).

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
MOOI graphic studio / VanMooi.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor het afhandelen van bestellingen, werken wij met een betalingsprovider en een postbedrijf. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MOOI graphic studio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Op M-OOI.NL / VanMooi.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. MOOI graphic studio / VanMooi.nl plaatst cookies bij bezoekers, om informatie te verzamelen over de pagina's die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina's het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. Bij een eerste bezoek, krijgt u een cookie melding. Wij vragen hiermee een akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser. Het is mogelijk dat derde partijen, zoals google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door ons te beïnvloeden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MOOI graphic studio / VanMooi.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@m-ooi.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. MOOI graphic studio wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
MOOI graphic studio / VanMooi.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uiteraard maken wij gebruik van een SSL, een beveiligde verbinding, ter bescherming van je persoonsgegevens. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@m-ooi.nl

DISCLAIMER
De vorm en inhoud van M-OOI.NL / VanMooi.nl is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Indien onderdelen van M-OOI.NL / VanMooi.nl niet werken of de gegevens op deze site onjuist, onvolledig en/of verouderd zijn, is M-OOI.NL / VanMooi.nl hiervoor niet aansprakelijk. Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie. M-OOI.NL / VanMooi.nl is derhalve niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie afkomstig van deze website.

WIJZIGINGEN
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bv door nieuwe ontwikkelingen in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Check daarom regelmatig deze verklaring voor een update.

VRAGEN
Indien je nog specifieke vragen hebt over ons privacybeleid dan kun je deze e-mailen naar privacy@m-ooi.nl of sturen naar M-OOI.NL, Nieuwstraat 30, 8061 GR HASSELT (OV). 

Hasselt, april 2018

© 2019 - 2024 Van MOOI | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel